ALL
Văn phòng sức khỏe dưới góc nhìn của "người trong cuộc"
Dịch Covid đem đến cho con người bài học về sự thích nghi. Với doanh nghiệp và n...
Apr 29, 2022 Continue
Dân công sở và nỗi ám ảnh về những “Emma” trong tương lai
Một nhóm chuyên gia sức khỏe đã khảo sát hơn 3.000 nhân viên văn phòng tại Châu ...
Apr 15, 2022 Continue
Xu hướng "Thiết kế xanh" hậu Covid
KTS Trần Khánh Trung và những chia sẻ về mô hình thiết kế - kiến trúc xanh, bảo ...
Apr 04, 2022 Continue
ANANTARA RESORT MUI NE
Sai Gon Xanh has recently completed interior project for Anantara Resort (design...
Nov 19, 2021 Continue
MB AGEAS LIFE OFFICE
This content is not available in English. Please view the original Vietnamese ve...
Nov 19, 2021 Continue
LATEST GOOD NEWS FROM VII GROUP
Sai Gon Xanh recently received a even greater news that we won a project: VII Gr...
Nov 19, 2021 Continue